Får jag lämna några visor

Johan Wennerstrand

En samling av visor av t ex Evert Taube, Ruben Nilsson, Dan Andersson.

Spelplan: