Med sången som reskamrat

Johan Wennerstrand

En resa genom vårt vackra land.

Med sångens hjälp far vi från österlen till Treriksröset.

Spelplan: