Rolf

Johan Wennerstrand

"Rolf - Det går så länge som det går ! "

En föreställning om Ernst och Tutta Rolf.

Två skådespelare och en pianist.

Tillsammans med Elina du Rietz

Spelplan 2014:

September

Oktober

November

December7 Reginateatern Uppsala
12 Reginateatern, Uppsala
14 Reginateatern, Uppsala
19 Reginateatern, Uppsala