Rolf

Johan Wennerstrand

"Rolf - Det går så länge som det går ! "

September

Oktober

November

December

 

 

 

 

 

 

7 Reginateatern Uppsala

 

 

 

 

 

 

 

12 Reginateatern, Uppsala

 

 

 

 

 

 

 

14 Reginateatern, Uppsala

 

 

 

 

 

 

 

19 Reginateatern, Uppsala

 

 

 

 

 

En föreställning om Ernst och Tutta Rolf.

Två skådespelare och en pianist.

Tillsammans med Elina du Rietz

Spelplan 2014:

Kontakt: johan@wenne.se